Sukcesy projektów

MŁODZI AKTYWNI NA RYNKU PRACY - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

963 296,26 zł


Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

700000 osób młodych objętych wsparciem

85000 studentów podnoszących kompetencje

120 międzynarodowych programów kształcenia