Komisja Europejska zatwierdziła zmieniony Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)