Dobiegła końca międzynarodowa konferencja, zorganizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z okazji pięciu lat działania Programu Dostępność Plus