Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie - umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku