Struktura WUP w Opolu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Maciej Kalski – Dyrektor

Milena Piechnik – Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 77 44 16 701, fax 77 44 16 702


Sekretariat

Katarzyna Korbel-Kurc – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 701, pokój nr 20
k.korbel@wup.opole.pl


Kancelaria


Aneta Kępczyńska– Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 753, fax 702, pokój nr 10
a.kepczynska@wup.opole.pl


 

Wydział Wdrażania PO WER i RPO (ZP)


Ewa Świtała – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 670, pokój nr 44
e.switala@wup.opole.pl

Waldemar Sośniak – Z-ca Kierownika Wydziału
tel. 77 44 16 670, pokój nr 44
w.sosniak@wup.opole.pl 

Anna Kowalczyk – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 462 pokój nr 41
a.kowalczyk@wup.opole.pl

Agnieszka Hrycak – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 462, pokój nr 41
a.hrycak@wup.opole.pl

Marek Kaczorowski – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 462 pokój nr 41
m.kaczorowski@wup.opole.pl

Dagny Kornafel – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 462 pokój nr 41
d.kornafel@wup.opole.pl

Bożena Rudna – Specjalista ds Programów
tel. 77 44 16 492, pokój nr 43
b.rudna@wup.opole.pl

Robert Taramina – Specjalista ds Programów
tel. 77 44 16 492, pokój nr 43
r.taramina@wup.opole.pl

Barbara Wykrota – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 492, pokój nr 43
b.wykrota@wup.opole.pl

Dorota Czernysz – Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 492, pokój nr 43
d.czernysz@wup.opole.pl

Wydział Monitorowania i Rozliczeń (ZM)

Marta Ramczykowska – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 675, pokój nr 27
monitoring@wup.opole.pl
 
Zespół Rynku Pracy i Ekonomii Społecznej
 
Waldemar Gądzik  – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 17 460, pokój nr 3
w.gadzik@wup.opole.pl

Justyna Pańków – Zastępca Kierownika Zespołu
tel. 77 44 17 460, pokój nr 3
j.pankow@wup.opole.pl

Grzegorz Syska –Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 935, pokój nr 23
g.syska@wup.opole.pl

Piotr Bartoszek – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 514 pokój nr 40
p.bartoszek@wup.opole.pl

Małgorzata Matyssek – Podinspektor
tel. 77 44 16 935, pokój nr 23
m.matyssek@wup.opole.pl

Anna Bąk - Jakubik – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 545, 787 pokój nr 42
a.jakubik@wup.opole.pl

Iwona Cybruch – Inspektor
tel. 77 44 16 936, pokój nr 26
i.cybruch@wup.opole.pl
 
Anna Pyka-Żołnowska – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 545, 787, pokój nr 42
a.zolnowska@wup.opole.pl
 
Katarzyna Wójcik – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 545, 787, pokój nr 42
katarzyna.wojcik@wup.opole.pl

Katarzyna Bugajska – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 545, 787 pokój nr 42
k.bugajska@wup.opole.pl

Dawid Skupiński – Inspektor
tel. 77 44 16 936, pokój nr 26
d.skupinski@wup.opole.pl
 
Joanna Duda-Kot - Inspektor
tel. 77 44 16 782, pokój nr 26
j.duda@wup.opole.pl
 
Anna Wilczek - Specjalista ds Programów
tel. 77 44 16 782, 936 pokój nr 26
a.wilczek@wup.opole.pl

Klaudia Baran –  Inspektor
tel. 77 44 16 782, 936, pokój nr 26
k.baran@wup.opole.pl

Zespół ds. Edukacji
 

Violetta Kizielewicz – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 17 460, pokój nr 3
v.kizielewicz@wup.opole.pl


Wydział Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej (ZI)

Magdalena  Kalla - Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 718, pokój nr 17
m.kalla@wup.opole.pl

Sylwia Leja – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 698, pokój nr 13
s.leja@wup.opole.pl

Maciej Drop – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 698, pokój nr 13
m.drop@wup.opole.pl

Gabriela Tieleczek – Inspektor
tel. 77 44 16 698, pokój nr 13
g.tieleczek@wup.opole.pl

 Punkt Informacji o EFS

Urszula Pyka - Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 754, tel./fax 77 44 16 599  pokój nr 14
u.pyka@wup.opole.pl

Agnieszka Siczewska - Specjalista ds Programów
tel. 77 44 16 754, pokój nr 14
a.siczewska@wup.opole.pl


Wydział Kontroli (NK)


Monika Niedbał-Żygadło - Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 807, pokój nr 14
m.niedbal@wup.opole.pl

Magdalena Litwinowicz – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 807, pokój nr 14
m.litwinowicz@wup.opole.pl

Katarzyna Waluś - Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 804, pokój nr 13
k.pazowska@wup.opole.pl

Piotr Panas - Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 806, pokój nr 11
p.panas@wup.opole.pl

Adam Brzozowski - Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 803, pokój nr 12
a.brzozowski@wup.opole.pl

Małgorzata Piechota – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 803, pokój nr 12
m.piechota@wup.opole.pl

Tomasz Smolewski – Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 804, pokój nr 13
t.smolewski@wup.opole.pl

Aneta Katolik - Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 806, pokój nr 11
a.katolik@wup.opole.pl

Krzysztof Kaśnicki - Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 803, pokój 12
k.kasnicki@wup.opole.pl

Grzegorz Szecówka -  Inpektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 804, pokój 13
g.szecowka@wup.opole.pl

Miłosław Paszkowski – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 803, pokój nr 12
m.paszkowski@wup.opole.pl

Katarzyna Jachymska – Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 804, pokój nr 13
k.jachymska@wup.opole.pl

Magdalena Średniawska – Inspektor
tel. 77 44 16 803, pokój nr 13
m.sredniawska@wup.opole.pl


 Wydział Organizacji i Informatyki
 

Jerzy Święcicki – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 17 461, pokój nr 38
j.swiecicki@wup.opole.pl

Stanowisko ds. Informatyki:

Mariusz Kańtoch – Starszy Informatyk
tel. 77 44 17 461, pokój nr 38
m.kantoch@wup.opole.pl

Dawid Pamuła – Starszy Informatyk
tel. 77 44 17 461, pokój nr 38
d.pamula@wup.opole.pl

Rafał Brzozowski – Starszy Informatyk
tel. 77 44 17 461, pokój nr 38
r.brzozowski@wup.opole.pl

Krzysztof Sobolewski – Starszy Informatyk
tel. 77 44 17 461, pokój nr 38
k.sobolewski@wup.opole.pl

Stanowisko ds. organizacji zamówień publicznych i protestów:

Anna Harasimiuk – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 715, pokój nr 28
a.harasimiuk@wup.opole.pl

Hubert Wilk - Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 715, pokój nr 28
h.wilk@wup.opole.pl

Mariusz Turek – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 715, pokój nr 28
m.turek@wup.opole.pl

Aleksandra Kubów – Pomoc Administracyjna
tel. 77 44 16 715, pokój nr 28
a.kubow@wup.opole.pl


Główny Księgowy - (NG) 

Urszula Kuczyńska
tel. 77 44 16 708, pokój nr 7
u.kuczynska@wup.opole.pl

 

Wydział Ekonomiczno – Finansowy (NE)
 
Zespół Finansowy ds. EFS:
 
Agnieszka Czekan - Kierownik Zespołu finansowego ds. EFS
tel. 77 44 16 716, pokój nr 12
a.czekan@wup.opole.pl
 
Jolanta Owsiak – Starszy Inspektor
tel .77 44 16 714, pokój nr 8
j.owsiak@wup.opole.pl

Katarzyna Kozieł  – Inspektor
tel. 77 44 16 714, pokój nr 8
k.koziel@wup.opole.pl
 
Agnieszka Krasoń –  Podinspektor
tel .77 44 16 704, pokój nr 9
a.krason@wup.opole.pl
 
Anna Pisarek-Buśko – Starszy Inspektor
tel .77 44 16 704, pokój nr 9
a.pisarek@wup.opole.pl
 
Anna Niźnikiewicz - Starszy Inspektor
tel .77 44 16 704, pokój nr 9
a.niznikiewicz@wup.opole.pl
 
Izabela Kinderman - Starszy Inspektor
tel .77 44 16 704, pokój nr 9
i.kinderman@wup.opole.pl
 
Małgorzata Kasprzyk - Inspektor
tel .77 44 16 714, pokój nr 8
m.kasprzyk@wup.opole.pl
 
Magdalena Mokrzycka – Inspektor
tel. 77 44 16 704, pokój nr 9

Zespół ds. Budżetu i Funduszy:

Zuzanna Wierzgala –  Kierownik Zespołu
tel. 77 44 16 512, pokój nr 32
z.wierzgala@wup.opole.pl

Alicja Raczek – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 713, pokój nr 4
a.raczek@wup.opole.pl

Marek Łebzuch – Inspektor
tel. 77 44 16 713, pokój nr 4
m.lebzuch@wup.opole.pl
 
Dorota Lasota – Inspektor
tel. 77 44 16 703, pokój nr 30
d.lasota@wup.opole.pl
 
Karolina Jankowska – Inspektor
tel. 77 44 16 713, pokój nr 4
k.jankowska@wup.opole.pl
 
Angelika Ivanov – Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 713, pokój nr 4
a.ivanov@wup.opole.pl
 
Ewa Benisz – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 451, pokój nr 33
e.benisz@wup.opole.pl

Iwona Mazur – Starszy Inspektor
tel. 77 44 17 409, pokój nr 37
i.mazur@wup.opole.pl

Justyna Nowacka – Inspektor
tel. 77 44 17 409, pokój nr 37
j.nowacka@wup.opole.pl

Wydział Kadr i Szkoleń (NS)
 
Jadwiga Bargiel – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 16 550, pokój nr 34
j.bargiel@wup.opole.pl
 
Joanna Jalowska – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 17 408, pokój nr 35
j.jalowska@wup.opole.pl

Agata Adamus – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 17 408, pokój nr 35
a.adamus@wup.opole.pl

Marta Smolewska – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 17 408, pokój nr 35
m.smolewska@wup.opole.pl
 

Zespół Radców Prawnych (NR)

Wiesław Pazdan – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 17 473, pokój nr 5
w.pazdan@wup.opole.pl

Bożenna Zalewska – Radca Prawny
tel. 77 44 17 473, pokój nr 5
b.zalewska@wup.opole.pl

Urszula Kolasińska – Radca Prawny
tel. 77 44 17 473, pokój nr 5
u.kolasinska@wup.opole.pl

 

 Stanowisko ds. Audytu (NA)

Teresa Dobranowska-Fedorczuk
tel. 77 44 16 678, pokój nr 31
t.fedorczuk@wup.opole.pl


 Inspektor Ochrony Danych Osobowych (NI)

Krzysztof  Wójcik
tel. 77 44 17 463, pokój nr 39
k.wojcik@wup.opole.pl