Struktura WUP w Opolu
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Maciej Kalski – Dyrektor
tel. 77 44 16 701, fax 77 44 16 702
pokój nr 2

Milena Piechnik – Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 77 44 16 701, fax 77 44 16 702
pokój nr 64

Sekretariat

Katarzyna Korbel-Kurc – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 701, pokój nr 3
k.korbel@wup.opole.pl

Kancelaria

Beata Bagrowska-Cieśla – Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 753, fax 702, pokój nr 62
b.ciesla@wup.opole.pl

Aneta Kępczyńska – Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 753, fax 702, pokój nr 62
a.kepczynska@wup.opole.pl

Wydział Programowania i Wdrażania Funduszy Europejskich

Ewa Świtała – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 670, pokój nr 44
e.switala@wup.opole.pl

Waldemar Sośniak – Z-ca Kierownika Wydziału
tel. 77 44 16 670, pokój nr 44
w.sosniak@wup.opole.pl 

Anna Kowalczyk – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 462 pokój nr 41
a.kowalczyk@wup.opole.pl

Agnieszka Hrycak – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 462, pokój nr 41
a.hrycak@wup.opole.pl

Marek Kaczorowski – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 462 pokój nr 41
m.kaczorowski@wup.opole.pl

Dagny Kornafel – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 17 462 pokój nr 41
d.kornafel@wup.opole.pl

Bożena Rudna – Specjalista ds Programów
tel. 77 44 16 492, pokój nr 43
b.rudna@wup.opole.pl

Robert Taramina – Specjalista ds Programów
tel. 77 44 16 492, pokój nr 43
r.taramina@wup.opole.pl

Barbara Wykrota – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 492, pokój nr 43
b.wykrota@wup.opole.pl

Wydział Monitorowania i Rozliczeń (ZM)

Marta Ramczykowska – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 675, pokój nr 426 (ul. Zielonogórska 3)
monitoring@wup.opole.pl
 
Waldemar Gądzik  – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 17 460, pokój nr 425 (ul. Zielonogórska 3)
w.gadzik@wup.opole.pl

Violetta Kizielewicz – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 17 460, pokój nr 425 (ul. Zielonogórska 3)
v.uludowska@wup.opole.pl

Justyna Pańków – Zastępca Kierownika Zespołu
tel. 77 44 17 460, pokój nr 425 (ul. Zielonogórska 3)
j.pankow@wup.opole.pl

Małgorzata Matyssek – Inspektor
tel. 77 44 16 783, 935, pokój nr 422 (ul. Zielonogórska 3)
m.matyssek@wup.opole.pl

Barbara Rogowska-Lenart – Inspektor
tel. 77 44 16 782, 936, pokój nr 423 (Zielonogórska 3)
b.lenart@wup.opole.pl

Iwona Cybruch – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 788, 789, pokój nr 424 (ul. Zielonogórska 3)
i.cybruch@wup.opole.pl
 
Anna Pyka-Żołnowska – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 514 pokój nr 42
a.zolnowska@wup.opole.pl
 
Katarzyna Wójcik – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 514 pokój nr 42
katarzyna.wojcik@wup.opole.pl

Katarzyna Bugajska – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 783, 935, pokój nr 422 (Zielonogórska 3)
k.bugajska@wup.opole.pl

Dawid Skupiński – Inspektor
tel. 77 44 16 782, 936, pokój nr 423 (ul. Zielonogórska 3)
d.skupinski@wup.opole.pl

Joanna Duda-Kot - Inspektor
tel. 77 44 16 782, 936, pokój nr 423 (ul. Zielonogórska 3)
j.duda@wup.opole.pl
 
Anna Wilczek- Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 782, 936, pokój nr 423 (ul. Zielonogórska 3)
a.drewienkowska@wup.opole.pl

Klaudia Baran –  Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 782, 936, pokój nr 423 (ul. Zielonogórska 3)
k.baran@wup.opole.pl

Zespół ds. Edukacji
Piotr Bartoszek – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 10 514, (sala konferencyjna)
p.bartoszek@wup.opole.pl

Wydział Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej (ZI)

Magdalena Kalla - Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 718, pokój nr 51
m.kalla@wup.opole.pl

Sylwia Leja – Główny specjalista
tel. 77 44 16 698, pokój nr 50
s.leja@wup.opole.pl

Gabriela Tieleczek – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 698, pokój nr 50
g.tieleczek@wup.opole.pl
 
Jan Brylak – Inspektor
Tel. 77 16 698, pokój 50
j.brylak@wup.opole.pl

Punkt Informacji o EFS

Agnieszka Siczewska – Główny specjalista
tel. 77 44 16 599, tel. 77 44 16 754 pokój nr 60
a.siczewska@wup.opole.pl

Maciej Drop – Specjalista ds. Programów
tel. 77 44 16 599, tel. 77 44 16 754 pokój nr 60
m.drop@wup.opole.pl

Wydział Kontroli (NK)

Renata Piórkowska – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 807, pokój nr 58
r.piorkowska@wup.opole.pl

Magdalena Litwinowicz – Zastępca Kierownik Wydziału
tel. 77 44 16 807, pokój nr 58
m.litwinowicz@wup.opole.pl

Katarzyna Waluś - Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 804, pokój 57
k.walus@wup.opole.pl

Piotr Panas - Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 806, pokój nr 56
p.panas@wup.opole.pl

Małgorzata Piechota – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 803, pokój nr 55
m.piechota@wup.opole.pl

Tomasz Smolewski – Inpektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 803, pokój nr 55
t.smolewski@wup.opole.pl

Aneta Katolik - Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 806, pokój nr 56
a.katolik@wup.opole.pl

Grzegorz Szecówka -  Inpektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 803, pokój 55
g.szecowka@wup.opole.pl

Miłosław Paszkowski – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 803, pokój nr 55
m.paszkowski@wup.opole.pl

Katarzyna Jachymska – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 804, pokój nr 57
k.jachymska@wup.opole.pl

Iwona Dolna – Inpektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 803, pokój nr 55
i.dolna@wup.opole.pl

Sylwia Baran – Inspektor
tel. 77 44 16 803, pokój nr 55
s.baran@wup.opole.pl

Aneta Kardas – Inspektor
tel. 77 44 16 806, pokój nr 56
a.kardas@wup.opole.pl

Zespół ds. Informatyki:

Mariusz Kańtoch – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 17 461, pokój nr 25
m.kantoch@wup.opole.pl

Dawid Pamuła – Starszy Informatyk
tel. 77 44 17 461, pokój nr 25
d.pamula@wup.opole.pl

Rafał Brzozowski – Starszy Informatyk
tel. 77 44 17 461, pokój nr 25
r.brzozowski@wup.opole.pl

Krzysztof Sobolewski – Starszy Informatyk
tel. 77 44 17 461, pokój nr 25
k.sobolewski@wup.opole.pl

Wydział Organizacji
 
Jerzy Święcicki – Kierownik Wydziału
tel. 77 44 18 819, 463 pokój nr 25
j.swiecicki@wup.opole.pl

Hubert Wilk - Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 715, pokój nr 26
h.wilk@wup.opole.pl

Mariusz Turek – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 715, pokój nr 26
m.turek@wup.opole.pl

Natalia Jankowska-Krynicka – Inspektor
tel. 77 44 16 715, pokój nr 26
n.jankowska@wup.opole.pl

Paulina Wierzgala – Inspektor
tel. 77 44 16 715, pokój nr 26
p.wierzgala@wup.opole.pl

Główny Księgowy - (NG) 

Urszula Kuczyńska
tel. 77 44 16 722, pokój nr 4
u.kuczynska@wup.opole.pl

Zastępca Głównego Księgowego

Zuzanna Wierzgala 
tel. 77 44 16 512, pokój nr 3
z.wierzgala@wup.opole.pl

Wydział Ekonomiczno – Finansowy (NE)
 
Zespół Finansowy ds. EFS
Agnieszka Czekan - Kierownik Zespołu finansowego ds. EFS
tel. 77 44 16 716, pokój nr 53
a.czekan@wup.opole.pl
 
Jolanta Owsiak – Starszy Inspektor
tel .77 44 16 714, pokój nr 54
j.owsiak@wup.opole.pl

Katarzyna Kozieł  – Inspektor
tel. 77 44 16 714, pokój nr 54
k.koziel@wup.opole.pl

Anna Pisarek-Buśko – Starszy Inspektor
tel .77 44 16 704, pokój nr 53
a.pisarek@wup.opole.pl
 
Izabela Kinderman - Starszy Inspektor
tel .77 44 16 714, pokój nr 54
i.kinderman@wup.opole.pl
 
Małgorzata Kasprzyk - Inspektor
tel .77 44 16 714, pokój nr 54
m.kasprzyk@wup.opole.pl
 
Magdalena Mokrzycka - Troszok – Inspektor
tel. 77 44 16 704, pokój nr 53
m.mokrzycka@wup.opole.pl

Zespół ds. Budżetu i Funduszy:

Alicja Raczek – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 713, pokój nr 8
a.raczek@wup.opole.pl

Dorota Lasota – Inspektor
tel. 77 44 16 409, pokój nr 9
d.lasota@wup.opole.pl

Karolina Jankowska – Inspektor
tel. 77 44 16 713, pokój nr 8
k.jankowska@wup.opole.pl
 
Angelika Ivanov – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 713, pokój nr 8
a.ivanov@wup.opole.pl
 
Ewa Benisz – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 17 451, pokój nr 6
e.benisz@wup.opole.pl

Iwona Mazur – Starszy Inspektor
tel. 77 44 17 409, pokój nr 9
i.mazur@wup.opole.pl

Justyna Kasperska – Starszy Inspektor
tel. 77 44 17 409, pokój nr 9
j.nowacka@wup.opole.pl

Jolanta Zmuda – Starszy Inspektor
tel. 77 44 16 451, pokój nr 6
j.zmuda@wup.opole.pl

Wydział Kadr i Szkoleń (NS)
 
Jadwiga Bargiel – Kierownik Zespołu
tel. 77 44 16 550, pokój nr 2
j.bargiel@wup.opole.pl
 
Agata Adamus – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 17 408, pokój nr 7
a.adamus@wup.opole.pl

Marta Smolewska – Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 17 408, pokój nr 7
m.smolewska@wup.opole.pl

Magdalena Średniawska – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 17 408, pokój nr 7
m.sredniawska@wup.opole.pl

Zespół Radców Prawnych (NR)
Na czas remontu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu Zespół Radców Prawnych został przeniesiony do siedziby RZPWE, I piętro, pok 2.4 - kontakt telefoniczny poprzez numer stacjonarny jest niemożliwy
Urszula Kolasińska – Radca Prawny
tel. 77 44 17 473,
u.kolasinska@wup.opole.pl

Bożenna Zalewska – Radca Prawny
tel. 77 44 17 473,
b.zalewska@wup.opole.pl
Agnieszka Tkacz-Chmielewska – Radca Prawny
tel. 77 44 17 473,
a.tkacz@wup.opole.pl

Stanowisko ds. Audytu (NA)

Teresa Dobranowska-Fedorczuk
t.fedorczuk@wup.opole.pl

Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej oraz Kontroli Działalności Agencji Zatrudnienia
Monika Niedbał-Żygadło – Starszy Inspektor Wojewódzki
tel. 77 44 16 678 (ul. Rejtana 5 - parter)
m.niedbal@wup.opole.pl